Arquivos de etiquetas: montes veciñais

A Asociación Forestal de Galicia propón que a reforma da Lei de montes veciñais en man común reforce a imprescriptibilidade dos terreos veciñais

A Asociación Forestal de Galicia presentou este mes ante o Consello Forestal as súas achegas ao Borrador do Libro Branco sobre a reforma da regulación dos montes veciñais en man común (MVMC) de Galicia, que pretende servir de guía para enmarcar a realidade dos montes veciñais antes de lexislar sobre el. No documento entregado, recóllense […]

  Oficinas centráis
  Rúa do Vilar, nº 33, 1º 15705 Santiago de Compostela
  981 564 011
  Oficinas Xinzo-Ponteareas
  Centro Cultural Xinzo, Portela, nº 34, 36891 Ponteareas.
  986 660 864