Tag Archives: comunidades de montes

A Asociación Forestal de Galicia propón que a reforma da Lei de montes veciñais en man común reforce a imprescriptibilidade dos terreos veciñais

A Asociación Forestal de Galicia presentou este mes ante o Consello Forestal as súas achegas ao Borrador do Libro Branco sobre a reforma da regulación dos montes veciñais en man común (MVMC) de Galicia, que pretende servir de guía para enmarcar a realidade dos montes veciñais antes de lexislar sobre el. No documento entregado, recóllense […]

A Asociación Forestal de Galicia subliña que os montes veciñais son unha figura de propiedade “imprescritible”

A Asociación Forestal de Galicia (AFG) advirte de que a Xunta de Galicia está a poñer sobre a mesa un debate xa amplamente superado, como é o da imprescritibilidade do monte veciñal, unha característica que avala tanto a normativa vixente como a xurisprudencia na materia e a propia Constitución española. As recentes declaracións do presidente […]

Comunidades de montes do Rosal inscriben no Rexistro de Absorcións de CO2 do Ministerio de Transición Ecolóxica os primeiros proxectos da comarca do Baixo Miño

As comunidades de montes de Santa Mariña do Rosal e de Tabagón, ambas do municipio do Rosal, veñen de recuperar máis 250 hectáreas de monte en distintos proxectos de restauración de parte da superficie que se viu afectada polos incendios forestais acontecidos no ano 2013. Nun daqueles lumes, por exemplo, viuse afectada a práctica totalidade […]

As comunidades de Cepeda e de Amoedo, afectadas por un dos grandes lumes do 2017, inscriben a restauración dos seus montes veciñais no Rexistro de Absorcións de CO2 do Ministerio de Transición Ecolóxica

As comunidades de montes de Cepeda e de Amoedo, ambas do concello de Pazos de Borbén (Pontevedra), sufriron de cheo un dos grandes incendios forestais de outubro do 2017, pois o lume calcinou por completo a superficie de ambos montes, 190 hectáreas no caso de Cepeda e 372,5 no de Amoedo. Desde entón, ambas comunidades […]

A Comunidade de Montes de Zamáns aposta pola descarbonización

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Zamáns sufriu grandes perdas no seu patrimonio natural cos incendios de outubro de 2017, cando 102 hectáreas do seu monte veciñal foron afectadas polo lume. Dende aquel momento, a Comunidade formulouse a restauración das áreas afectadas, tratando de acadar a implicación tanto da Administración e de […]

 • 1
 • 2
  Central workshops
  Rúa do Vilar, nº 33, 1º 15705 Santiago de Compostela
  981 564 011
  Xinzo-Ponteareas offices
  Xinzo Cultural Center, Portela, nº 34, 36891 Pontareas.
  986 660 864