Contact

Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario, ou ben contactar por correo electrónico, teléfono ou presencialmente nas nosas oficinas cos datos de contacto que figuran ao pe desta páxina web.


En cumprimento das disposicións da LOPD 15/1999 ao enviar este formulario, vostede consinte expresamente para que seus datos se incorporen a un arquivo automatizado de datos, coa finaliade de poder contactar con vostede. Infórmaselle que pode exercer o seu dereito de acceso, cancelación, rectificación e oposición, para facelo pode dirixirse a afg@asociacionforestal.org Lembrámoslle que os seus datos non serán subministrados a terceiros baixo ningún concepto.

  Central workshops
  Rúa do Vilar, nº 33, 1º 15705 Santiago de Compostela
  981 564 011
  Xinzo-Ponteareas offices
  Xinzo Cultural Center, Portela, nº 34, 36891 Pontareas.
  986 660 864